01/2004

Srbský organizovaný zločin

Autor: Marek Suchánek » Kategorie: 01/2004

Počátky jugoslávského organizovaného zločinu lze vystopovat v šedesátých letech XX. století. Organizovaná trestná činnost byla v tomto období nezřídka kryta jugoslávskými tajnými službami, zejména pak UDBA a SDB. Více

Etnicko-politický terorismus na Korsice: Fronta národního osvobození Korsiky a její následovníci

Autor: Dana Prudíková » Kategorie: 01/2004

Nedemokratických metod použití násilí může být využíváno z mnoha různých příčin a k mnoha různým účelům, jedním z nich může být například prosazení specifických požadavků určitého etnika, jež jsou charakterizovány kulturní a politickou výlučností často spojovanou se separatistickými nároky. Separatistický terorismus výrazně dokresloval světové dění druhé poloviny dvacátého století. I když se zdá, že jeho intenzita v posledním desetiletí polevuje, stále se jedná o velice aktuální problém. Podstatou je boj určitých národů za „právo na sebeurčení“, radikální formace s obdobnými požadavky lze najít i v současné době na francouzské Korsice. Více

Darking: prostředek nebo cíl?

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2004

Tato studie je krátkým úvodem do problematiky darkingu. Vzhledem k tomu, že o darkingu, resp. darkerech, je známo velice málo, neklade si tato studie za cíl podrobné shrnutí tohoto fenoménu. Přesto by cílem této práce měla být odpověď na otázku, zda darking je prostředek či forma extremismu, popř. terorismu nebo samotný cíl. Je také otázkou, zda darking lze považovat za prostředek (politického) extremismu či nikoliv. Více

Ekoterorismus v České republice

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2004

V rámci výzkumu terorismu začala být v posledních letech věnována poměrně značná pozornost fenoménu násilného prosazování zájmů v rámci (subjektivně pojaté) ochrany přírody a životního prostředí. Pro označení tohoto jevu začal být zřejmě nejčastěji užíván pojem ekoterorismus. Jeho vymezení a zařazení do typologie terorismu však přináší celou řadu obtíží, což je způsobeno jak značnou heterogenitou akcí, činností a organizací, které jsou pod zmíněný pojem různými autory podřazovány, tak i častým ideologickým podbarvením celé akademické i celospolečenské debaty o tomto problému. Více

Bell, Fialkoff A.: Etnické čistky. Praha: Práh, 1. vydání, 2003, 328s, ISBN: 80-7252-070-9.

Autor: Tomáš Šmíd » Kategorie: 01/2004

Publikace Etnické čistky od Andrewa Bell – Fialkoffa je velmi zajímavým edičním počinem nakladatelství Práh. A to již minimálně tím, že odborné zpracování obdobných témat je v českém prostředí takříkajíc v plenkách. Více

M. Mareš, J. Smolík, M. Suchánek: Fotbaloví chuligáni. Centrum strategických studií ve spolupráci s Barrister & Principal, Brno 2004, 1. vyd., 184 str.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 01/2004

Kniha Fotbalové chuligánství od autorů Mareše, Smolíka a Suchánka patří mezi knihy, které u nás dosud citelně chyběly. Nejen proto, že se na odborné úrovni zabývá fenoménem diváckého násilí, ale také proto, že zachycuje vývoj chuligánství v průběhu 90. let minulého století, což je období, které u nás dosud bylo pokrýváno převážně žurnalisticky. Autoři knihu rozčlenili do sedmi kapitol plus přílohy. Více