01/2005

Diagnóza: autoritářská osobnost

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2005, Archiv

Lze jen obtížně definovat jaké charakteristické osobnostní rysy jsou typické pro pravicové a levicové autoritářské osobnosti a zda některé tyto rysy jsou společné pro obě skupiny autoritářských osobností. Tento příspěvek má za cíl pouze představit některé přístupy k této problematice, upozornit na jednotlivá východiska a závěry některých dřívějších výzkumů. Více

Werwolf: Analýza z hlediska typologie politického násilí

Autor: Martin Pešl » Kategorie: 01/2005, Archiv

Článek se bude věnovat fenoménu Werwolfu, který vznikl v posledních měsících zatím největšího světového válečného konfliktu a zanechávajícího svou stopu v odkazech a různě modifikovaných přístupech k němu do dnešních dnů. Jeho cílem je analýza válečné organizace Werwolf a její následné posouzení z hlediska typologie politického násilí, jež má dospět k odpovědi na otázku, o jaký typ organizace se jednalo: zda se v případě druhoválečného Werwolfu jednalo o teroristickou organizaci (přičemž s tímto tvrzením se můžeme setkat poměrně často), nebo zda naopak vykazoval znaky organizace guerillové. Více

Francouzská reflexe historie z Vichy

Autor: Dana Prudíková » Kategorie: 01/2005, Archiv

Vzpomínky na vichystickou Francii sužují francouzské národní vědomí. Po desetiletích, kdy se Francouzi snažili na dané události zapomenout, zapřít je mladším generacím, vzkřísili svoji černou minulost a započali snahu vyrovnat se s ní v rámci kulturního i politického diskurzu. Po letech zaujímají důležité místo v životě a myslích Francouzů nejrůznější odhalení a polemiky. Vzpomínky na čtyři „černé válečné roky“ vzbuzují dodnes četné rozpaky. Kromě smutku bývá v této souvislosti často kladena otázka budoucnosti francouzské identity a síly jejích univerzalistických hodnot. Fakta o zemi, která vytvořila díky Velké francouzské revoluci první moderní občanskou společnost, jsou o to víc konfliktním prvkem, o co víc Francouzi věřili ve svojí výjimečnost a republikánskou demokratickou tradici. Cítili se být imunní vůči veškerým formám manipulace a ideologie. I proto se po konci druhé světové války snažili veškeré negativní zážitky vytěsnit. Po boku vítězných mocností podílejících se na poválečné obnově se jim to po určitou dobu dařilo. V momentě, kdy první fakta o nich vyplula na povrch, stala se pro Francouze honba za pravdivým popsáním historie téměř obsesí. Jak se tedy Francie vyrovnávala se svojí minulostí a nakolik se dá hovořit o její imunitě vůči nedemokraticky zaměřeným ideologiím? Nebo je francouzská alergie na fašismus pouhým mýtem? Více

Sudetoněmecká strana ve volbách 1935 – pochopení menšinového postavení Sudetských Němců v rámci stranického spektra meziválečného Československa

Autor: Jakub Kyloušek » Kategorie: 01/2005, Archiv

Jedním z důležitých politických aktérů událostí v Československu, které na konci 30. let vedly k Mnichovské dohodě, podstoupení pohraničí Německu (1938) a o půl roku později k obsazení zbytku území a založení Protektorátu Čechy a Morava (1939), byla Sudetoněmecká strana (SdP). Mezi laickou i částí odborné veřejností se lze setkat se záměnou pojmu sudetští Němci a Sudetoněmecká strana. Obojí společně pak bývá vnímáno jako pátá kolona nacistického Německa v Československu. Cílem této práce není hodnotit chování SdP ve druhé polovině 30. let, nýbrž zkoumat příčiny náhlého vzestupu strany ve volbách v roce 1935, úspěchu jenž dal straně velice silný mandát k ovládnutí politického prostoru v rámci německé politické obce a možnosti stát se jediným mluvčím zájmů sudetských Němců v Československu. Hlavní použitou metodou bude netradičně analýza volebního chování německých voličů ve 20. a 30. letech, konkrétně zkoumání voličské podpory v jednotlivých oblastech a analýza přesunu hlasů mezi jednotlivými stranami. Více

Martin A. Lee: Bestie se probouzí. Praha: BB/art s.r.o. ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Buchal, 2004, 487 s. ISBN: 80-7341-370-1 (z anglického originálu The Beast Reawakens, New York: Routledge, 2000).

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2005, Archiv

Na českém knižním trhu se koncem roku 2004 objevil překlad publikace Martina A. Leea Bestie se probouzí. Tato kniha pojednává o fenoménu neonacismu. Je napsána čtivým jazykem a umožňuje čtenáři poznat specifické prostředí lidí, kteří se pokoušejí o revitalizaci řádu a idejí nacistické třetí říše. Je zaměřena především na oblast USA, Německa a Ruska. V češtině se jedná o doposud nejpodrobnější práci k danému tématu. Více

Edmund L. Blandford: Nacistické tajné služby, Jan Vašut s. r. o., Praha 2003.; 262 s.

Autor: Karel Zetocha » Kategorie: 01/2005, Archiv

Autor Edmund L. Blandford je plodným autorem knih s tématikou druhé světové války, který v průběhu 90. let publikoval několik úspěšných titulů. Edmund L. Blandford především není historikem, ale spíše zaníceným amatérem, který čtenářům poutavě převypravuje více či méně známé válečné příběhy. Jakkoli takovéto podání je velice zajímavé a poutavé, jeho zásadní slabinou je, že při absenci uvedení informačních zdrojů, ze kterých autor čerpal, je pro čtenáře jen velice obtížné si konkrétní informaci ověřit, nebo ji dále prostudovat. Podobně tak není ani jasné, nakolik se jedná o originální autorův výzkum historických dokumentů a nakolik nám předkládá zpopularizovaný přepis jiných prací. Více