01/2006

Evropská národní fronta

Autor: Jiří Zondlak » Kategorie: 01/2006

Předkládaná práce si klade za cíl představit Evropskou národní frontu1 jako současnou dynamickou integrační snahu ultrapravicových politických organizací z celé Evropy. Transnacionální spolupráce na poli ultrapravice se obecně může jevit jako poměrně problematická. Jistě, mnohé ultrapravicové ideové koncepty širší mezinárodní spolupráci vylučují. Na druhou stranu od počátku evropské integrace existuje v rámci evropské ultrapravice nové jednotící téma. Odmítavý postoj k současnému integračnímu kursu vedl k přijetí celoevropské nacionalistické koncepce. Evropa je v ní viděna jako prostor rovnocenných a spolupracujících národních států, sjednocený na kulturní a civilizační příbuznosti. Více

Ultrapravicoví skinheads v Ruské federaci

Autor: Martin Laryš » Kategorie: 01/2006

Problematika ultrapravicových skinheads (nebo také NS skinheads či Nazi skinheads) má v českém prostředí v souvislosti s násilnými útoky nebo hudebními koncerty relativně silnou mediální odezvu. I v akademickém prostředí se v poslední době začíná objevovat stále více aktivit a publikací zaměřených na problematiku pravicového extremismu a implicitně tedy i ultrapravicového spektra subkultury skinheads. Avšak většinou se týkají českého (méně pak slovenského) prostředí, okrajově je zmiňována i neonacistická scéna v Německu, Velké Británii či jiných západoevropských zemích, ale zcela nelogicky není věnována téměř žádná pozornost ruské neonacistické scéně. Více

Kolumbie: Uribe a čtyři roky „demokratické bezpečnosti“

Autor: Martin Hrabálek » Kategorie: 01/2006

V květnu 2006 dojde v Kolumbii k prezidentským volbám, při kterých voliči zhodnotí, nakolik bylo úspěšné volební období současného prezidenta Alvara Uribeno a jeho konceptu demokratické bezpečnosti. Hodnocení této čtyřleté éry je i předmětem tohoto článku, nicméně jeho zaměření je výrazně užší. V jeho rámci se totiž budeme zabývat pouze bezpečnostními aspekty Uribeho vlády, především pak postupem proti povstaleckým skupinám narušujícím integritu kolumbijského státu. Více

Extremismus subkultur mládeže?

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2006

Subkultury mládeže jsou mnohdy popisovány jako určité zázemí a pole působnosti jednotlivých extremistických ideologií, které ohrožují vnitřní bezpečnost, přestože na druhé straně na bázi subkultur mládeže často vznikají jednotlivé neziskové organizace, diskusní skupiny, zájmové organizace, případně i politické strany. Více

Bunker, J.R (ed).: Non-State Threats and Future Wars, Frank Cass, London 2003, 209 str., ISBN: 07146 5374 6

Autor: Matěj Kurian » Kategorie: 01/2006

Doba bezpečnostnej ilúzie a naivity 90. rokov sa definitívne skončila – najväčšou bezpečnostnou hrozbou v nadchádzajúcich rokoch nebude nedostatok prosperity (hoci aj ten, samozrejme, môže zohrať dôležitú úlohu), ale nepripravenosť štátov na hrozby pochádzajúce od nešťátných aktérov. Více

Černý, Petr (2005): Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., ISBN 80-86861-84-4, 207 s.

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2006

Na českém knižním trhu se objevila zajímavá publikace, která se zabývá vztahem práva a politického extremismu. Jejím autorem je doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistent Ústavního soudu ČR Petr Černý. Jeho kniha přináší řadu nových poznatků a podnětů v oblasti, která vzbuzuje značnou pozornost nejen v právní sféře, ale i v politické, mediální i celospolečenské oblasti. Více