01/2007

Slovenská pospolitosť včera a dnes

Autor: Dušan Mikušovič » Kategorie: 01/2007 » PDF

Slovenská krajne pravicová scéna pripomína od vzniku samostatnej republiky v roku 1993 skôr ako jeden ako-tak homogénny celok, priestor pre existenciu rôznych krídiel a prúdov, ktoré vzájomne rozdeľuje nielen inštitucionálny základ a vlastná organizácia, ale i základné programové otázky a ideologická výbava. Na pravej hranici ústavnej konformity (a za ňou) pôsobí celý rad skupín, od pobočiek transnacionálnych neonacistických sietí typu Blood and Honour, umiernených i otvorene extrémistických politických strán, až po sled nacionalistických občianskych združení a neregistrovaných formácií, ktoré vznikli z iniciatívy domácich aktérov. Už od samého začiatku deväťdesiatych rokov sa pritom v prostredí subkultúry Skinheads a neorganizovaných skupiniek radikálnych nacionalistov začalo formovať krídlo, ktoré sa v nasledujúcom období pokúsi na seba strhnúť úlohu lídra na slovenskej krajnej pravici – a aspoň na istý čas sa mu to i skutočne podarí. Více

Extremistická symbolika a její postih

Autor: Petr Černý » Kategorie: 01/2007 » PDF

Na následujících řádcích se budeme zabývat současným politicko – právním omezením užívání určitých symbolů, které jsou nebo byly charakteristické pro tzv. extremistické organizace. Předmětem našeho zkoumání nebude výklad trestněprávních předpisů a nuancí jejich výkladu, ale spíše obecný český přístup k právní úpravě v jejím evropském kontextu. Více

Euroskepticismus a krajně pravicové strany v České republice

Autor: Vlastimil Havlík » Kategorie: 01/2007 » PDF

Výzkum postojů politických stran k evropské integraci(Evropské unii) sehrává nezanedbatelnou roli v bádání procesu evropeizace, který má v politologickém diskursu posledního desetiletí nezastupitelné místo. Jsme svědky desítky publikací, které se snaží s větším či menším úspěchem teoreticky postihnout variabilitu názorů jednotlivých stran na evropský integrační proces (příznačné jsou práce týkající se fenoménu euroskepticismu), provádějí samotnou „evropskou“ klasifikaci politických stran či zařazují problematiku vymezování stranického postoje k evropské integraci do širšího rámce evropeizace. Více

Zajištění bezpečnosti při masových sportovních akcích. Případová studie k Mistrovství světa 2006

Autor: Marek Suchánek » Kategorie: 01/2007 » PDF

V termínu 9. června – 9. července 2006 hostila Spolková republika Německo významnou sportovní událost – Mistrovství světa v kopané (MS 2006). Akce se zúčastnilo 32 národních fotbalových reprezentací, které sehráli celkem 64 utkání. Šampionát se konal celkem ve dvanácti německých městech (v Hamburku, Hannoveru, Dortmundu, Gelsenkirchenu, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Kaiserslauternu, Berlíně, Lipsku, Norimberku, Stuttgartu a Mnichově). Akce se zúčastnili až tři miliony fotbalových diváků (z toho cca jeden milión fanoušků ze zahraničí). Dění na šampionátu přenášelo na 15 tisíc akreditovaných zástupců sdělovacích prostředků. Klíčovou roli v hladkém průběhu této prestižní akce sehrála důkladně připravená bezpečnostní opatření. Koncepce přijatých bezpečnostních opatření byla obsažena v „Národní bezpečnostní strategii pro MS 2006“, vypracované spolkovým Ministerstvem vnitra. Dokument popsal zejména bezpečnostní rizika v průběhu šampionátu a konkrétní formy boje proti nim (včetně organizačního zajištění) Více

Demjančuk, Nikolaj; Drotárová, Lucia (2005): Vzdělání a extremismus. Praha: Epocha s.r.o., ISBN 80-86328-83-X, 136 s.

Autor: Pavel Kopecký » Kategorie: 01/2007 » PDF

Není sporu o tom, že současný svět je nadmíru dynamický a jeho změny někdy probíhají o překot způsobem, jenž jej činí pro mnoho (zejména mladých či méně vzdělaných) lidí bezmála surreálným. Jeho metamorfózy se dějí mírou, která znesnadňuje nejen pochopení nové konstelace tvořené dosud nebývalými prvky, ale dokonce – i ve vědeckých kruzích –způsobují obtíže s pouhým terminologickým uchopením těchto stavebních kamenů nazírání reality. Vzniká tak v prvé řadě problém pouhého přenosu a zpracování faktů. K závažným potížím současné civilizace náleží také problémy pedagogické. Těmito a podobnými jevy se zaobírá kniha dvojice autorů Nikolaje Demjančuka a Lucie Drotárové „Vzdělání a extremismus“. Více

Minkenberg, Michael – Sucker, Dagmar – Wenninger, Agnieszka (Hrsg.)(2006): Radikale Rechte und Fremdfeindlichkeit in Deutschland un Polen. Nationale und europäische Perspektiven. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften. 303 S. ISBN 3-8206-0152

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2007 » PDF

V roce 2006 vydalo Informační centrum sociálních věd v Bonnu publikaci věnovanou zajímavému tématu – radikální pravici v Německu a v Polsku v kontextu (což vyplývá z podtitulu) národních a evropských perspektiv. Jejími editory jsou známý německý výzkumník krajně pravicového spektra Michael Minkenberg a dále Dagmar Suckerová a Aniezszka Wenningerová Více