01/2009

Britské bezpečnostní sbory v boji proti separatistickému terorismu v Severním Irsku

Autor: Libor Štěpánek » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Evropa, podobně jako zbytek světa, čelí již dlouhou dobu závažnému druhu politického násilí, a sice terorismu. Terorismus se díky svému rozsahu i míře tragických dopadů na veřejný život, bezpečnost občanů i politickou stabilitu stal předmětem mnoha studií, které se snaží dopátrat jeho kořenů, pojmenovat jeho podstatu a prozkoumat možnosti účinné protiobrany. Tento článek má za cíl představit zkušenost Spojeného království s vytvářením, organizací i odpovědností vnitřně bezpečnostních složek státu v boji proti severoirskému terorismu, neboť Velká Británie je v evropském kontextu zemí, která se zasazuje o potírání terorismu nejdelší dobu. Více

Násilí jako strategie zájmových skupin

Autor: Aneta Valterová » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Násilí je po století využíváno jako nástroj pro dosažení (nejen) politické moci a v mnoha kulturách, či celých civilizacích představovalo dokonce nástroj hlavní. Jako takové je násilí předmětem množství vědeckých studií snad všech sociálně vědních oborů. I tento článek se bude zabývat násilím, a to konkrétně násilím jako jednou ze strategií, které zájmové skupiny využívají k dosažení svých cílů. Oproti textům, které se soustředí na strategie zájmových skupin obecně, či na „nenásilné“ strategie jako lobování či mobilizace členské základy, se tedy budeme soustředit pouze na násilí jako specifickou formu prosazování zájmu. Naopak oproti textům věnovaným obecně kolektivnímu násilí se zaměříme pouze na specifický typ nositele tohoto násilí, zájmovou skupinu. Více

Euskadi Ta Askatsuna and Enviromentalism: Back in the Times of the Transition?

Autor: Óscar Hidalgo-Redondo » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

The Basque independentist terrorist organization ETA (Euskadi ta Askatasuna; Basqueland and Freedom) assassinated Ignacio Uria on 3 December 2008. He was the fourth person to be killed in the year 2008. However, the death of Ignacio Uria can be considered different. The other three people killed by ETA in 2008 were military and political targets: a policeman and a member of the Spanish army on the one hand and a former municipal representative of the Spanish Socialist Party just before the local elections in March 2008. Více

Mass Murders at School Institutions: Children and Parents as Easy Targets

Autor: Josef Smolík, Vladimír Vaďura » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Mass murders at school institutions usually unsettle politicians, teachers, parents as well as general public. People are even more shocked and upset if a „mad shooter“ chooses school environment as a place for shooting (or other violent attack) or attacks pupils, students or school employees. Even more scaring situation emerges if the murderer is former pupil, student or employee of the school he chooses for his attack. Více

Císař, O. (2008): Politický aktivismus v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325-168-0, 188 s.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

V knize Politický aktivismus v ČR Ondřej Císař předkládá další příspěvek k výzkumu soudobého politického aktivismu. Do jisté míry navazuje na svůj předchozí výzkum prezentovaný např. v textu Transnacionální politické sítě. Recenzovaná publikace se ovšem plně věnuje českému politickému prostředí. Více

Gabaľová, D. (ed., 2008): Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Praha: Varianty, Člověk v tísni o. p. s., ISBN 978-86961-54-5, 152 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Příručka s názvem Dovedu to pochopit? (s podtitulem Hrozby neonacismu) byla vydána v roce 2008 obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Text (a přiložený CD-ROM) je určen především jako pomůcka učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, jenž se tématu již věnují, či plánují problematiku do svých hodin zařadit. Příručka je jednou ze součástí širšího projektu, který se věnuje pedagogické osvětě týkající se neonacismu (například se jedná o kampaň Neonácek: chcete ho?, přednášky pro studentky a studenty pedagogických fakult vysokých škol atp.). Více