01/2010

Taktické metody iráckých povstalců na příkladu propagandy

Autor: Tomáš Raděj » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

„A potom je tu Abú Abdulláh Ibn Qadús. Získal si takovou reputaci množstvím zabitých křesťanů ve Španělsku, že když se křesťan snažil napojit svého koně, a jeho kůň k ní nepřistoupil, křesťan říkával: „Co je s tebou? Viděl jsi snad ve vodě Ibn Qadúse?“ A Badr Ibn Ammar zabil lva svým bičem…“

(Z knihy Ilhaq bi qáfila (Připoj se ke karavaně), napsané během afghánského povstání proti ruské okupaci v l. 1979-1989, autorem je šajch Abdulláh Ibn Júsuf Azzám1) (Azzam 1987)
Více

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy

Autor: Emil Souleimanov, Tomáš Šmíd » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Více

Perspektivy krajně pravicového hip-hopu v Česku

Autor: Václav Walach » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Více

Česká krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Více

Bohdálek, M. – Bringt, F. – Hanneforth, G. (2009, eds.): Nebezpečné známosti – Pravicový extremismus v malém příhraničním styku (SRN – ČR), Drážďany, Heinrich Boll Stiftung Sachsen, s. 153

Autor: Martin Laryš » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Tento sborník je určen ke vzdělávacím účelům a informování o pravicově extremistických subjektech na české a německé straně hranic a zejména jejich vzájemné spolupráci. Předkládaná publikace se snaží podat analýzu současných přeshraničních kontaktů a aktivit pravicově extremistických uskupení.
Více

Vojtíšek, Zdeněk (2009): Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: L. Marek (Deus et gentes, sv. 14). 460 s. ISBN: 978-80-87127-21-6

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Přední český religionista a soudní znalec v oboru sociálních věd se specializací na náboženský extremismus a terorismus Zdeněk Vojtíšek vydal v roce 2009 zajímavou knihu, v níž se zabývá vztahem nových náboženských hnutí a kolektivním násilím. Vojtíšek se v ní snaží obohatit současnou diskusi o nových náboženských hnutích. Z celého pojetí a obsahu jeho práce na jednu strana vyplývá odmítnutí „morální paniky“ kolem nových sociálních hnutí, na straně druhé je pak patrné úsilí objasnit příčiny, průběh a důsledky významných násilných projevů nových náboženských hnutí, především těch, která se ve světě objevila od konce sedmdesátých let.
Více