02/2008

Autonomní nacionalismus

Autor: Petra Vejvodová » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

V současné době lze na extrémně pravicové scéně pozorovat určité změny, které souvisí s generační obměnou a vyvíjejícím se konceptem. Po sjednocení Německa a rozpadu Sovětského svazu nastala „nová etapa“ ve vývoji. Na začátku 90. let byla pro pravicový extremismus příznačná určitá syrovost, spontánnost a nerozvážnost. Postupem času, v Německu zhruba od poloviny 90. let, na české scéně s menším zpožděním, můžeme pozorovat strategické změny, promyšlené reakce na chování demokratického zřízení. S novým tisíciletím přichází nová mladá generace, která posouvá extremní pravici opět o kus dále, a to k „autonomnímu nacionalismu“. Více

Případ Timothy McVeigh

Autor: Josef Smolík, Vladimír Vaďura » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Současná debata týkající se fenoménu terorismu1, resp. terorismů se týká především jednotlivých teroristických sítí, organizací, ale i malých skupin či jedinců. Mnoho myšlenkových pochodů a činů teroristů zůstává nepochopeno, protože je lze pochopit jen velice obtížně.  Přesto se pokusíme poodhalit myšlenkové pochody a vlivy, které daly podnět Timothy McVeighovi, aby spáchal teroristický čin v roce 1995 (který se svým způsobem ocitl ve stínu po událostech z 11. září 2001). Bombový útok v Oklahoma City je jedním z nejvýznamnějších teroristických činů v historii Spojených států amerických. Čin Timothy McVeigha je tak typickým příkladem vnitrostátního ultrapravicového teroristického činu, který strhl pozornost médií i jednotlivých politických představitelů USA a vedl k diskusi nejenom o terorismu, ale i o pravomocech, postupech a strategiích federálních agentů. Více

Budoucnost nekonvenčních forem boje

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

V posledních letech a v souvislosti s proměnou a částečnou transformací vojenství, založenou zejména na masivním nasazováním informačních a komunikačních technologií, se vede debata i o chápání tzv. nových forem vedení boje. Zdá se, že valná část této diskuse vychází z předpokladu, že jde o zcela a snad i kvalitativně novou formu vedení boje, která má unikátní charakteristiky a vyžaduje zcela nový přístup. Někteří s diskutujících otevřeně připouštějí, že pravidla pro vedení těchto nových forem boje bude třeba teprve najít. Více

Komparace krajně pravicových subjektů v Evropě – Britská národní strana a Le Penova Národní fronta

Autor: Ladislav Kudláček » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Následující text se bude věnovat především Britské národní straně (BNP) a francouzské Front National (Národní fronta, FN). Důvodem této volby je teritoriální blízkost obou zemí a dlouhá i když rozdílná demokratická tradice vládnutí v obou zemích. Obě strany mají za sebou poměrně dlouhou dobu existence, když BNP svůj vznik datuje do začátku osmdesátých let a FN na počátek sedmdesátých let. Důležitým faktorem volby bylo rovněž porovnání programů a úspěchů dvou stran v zemích, které mají za sebou dekolonizaci, úpadek velmocenského postavení a zejména pak vysokou míru imigrace a podílu cizinců na celkové populaci zejména ve městech. Tento fakt je důvodem, proč se práce zaměřuje jak na program tak i volební výsledky stran. Další důvod je mezinárodní zapojení obou stran v EURONAT. Více

Naím, M. (2008): Černá kniha globalizace. Praha: Vyšehrad, ISBN 978-80-7021-866-2, s. 303

Autor: Tomáš Šmíd » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Šéfredaktor vlivného časopisu Foreign Policy Moisés Naím a dřívější vysoký představitel Světové banky, ministr venezuelské vlády a libyjský rodák sepsal vysoce aktuální a v mnohém znepokojivé dílo. Při její tvorbě zúročil veškeré své dosavadní pracovní zkušenosti a díky svým rozsáhlým znalostem, kontaktům a nezpochybnitelnému analytickému i stylistickému talentu vytvořil knihu, která by měla být bestsellerem. Více

Charvát, J. (2007): Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, ISBN 978-7367-098-6, 184 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Knihu Jana Charváta Současný politický extremismus a radikalismus můžeme zařadit k dalším příspěvkům k výzkumu aktuální a značně medializované problematiky. V úvodu knihy Jan Charvát představuje některé dříve vydané publikace na téma politického extremismus a radikalismu českých autorů (např. J. Rataje, Z. Zbořila, M. Mareše, M. Bastla, V. Tomka a O. Slačálka či sborník editovaný P. Fialou), stejně jako některé zahraniční studie (M. Winocka, P. Milzy ad.), aby cílem knihy Současný politický extremismus a radikalismus zvolil zařazení problematiky politického extremismu do širších souvislostí historického a politického vývoje Více