02/2003

Řád Mlčících bratří

Autor: Oldřich Krulík » Kategorie: 02/2003, Archiv

Následující článek popisuje genezi a ideologické principy jedné z ultrapravicových extremistických organizací v USA, užívajících teroristické metody. Na tomto konkrétním příkladě lze nejen modelovat myšlenkový a psychologický profil pravicového radikála, ale i upozornit na skutečnost, že problematika terorismu má i řadu málo známých tváří a že ve tolik avizované „válce kultur“ existují i útočníci, vzešlí ze středu západní civilizace. Více

Protipotratový terorismus

Autor: Ondřej Jež » Kategorie: 02/2003, Archiv

V souvislosti s nárůstem teroristického násilí je v posledních letech často zmiňována i vlna tzv. protipotratového terorismu. Je mu věnován rovněž tento text, který se pokouší zařadit fenomén protipotratového terorismu do stávajících kategorií a typologií, a to především na základě ideologického zázemí a forem útoků protipotratového hnutí. Na základě analýzy dosavadního vývoje v jednotlivých zemích je hodnocena i efektivita protipotratového terorismu a politické reakce na něj. Opomenuto není ani zhodnocení možnosti vzniku protipotratového terorismu v ČR. Více

Volební reformy a pozice antisystémových stran v České republice

Autor: Jakub Šedo » Kategorie: 02/2003, Archiv

Součástí posuzování dopadu volební reformy na systém politických stran zemí bývá i zhodnocení změn pozic antisystémových stran nalézajících se na pravém či levém okraji stranického spektra. Jelikož programy, rétorika a chování reprezentantů či voličů těchto stran směřují k odstranění minimálně některých významných zásad dodržovaných v současných demokratických společnostech, a jejich přítomnost ve volených orgánech omezuje vytváření možných koalic (umírněné strany s nimi s ohledem na jejich program a na možnou diskreditaci před vlastními voliči odmítají spolupracovat jinak než jen při konkrétních hlasováních), je kladně hodnoceno jejich podstatné oslabení, negativně jejich posílení, případně i pouhé zachování dosavadní pozice. Více

Česká muslimská obec v ČR a Ústředí muslimských náboženských obcí v České republice

Autor: Tomáš Raděj » Kategorie: 02/2003, Archiv

Přítomnost islámu v Evropě není ničím novým, přesto v posledních desetiletích stoupá zájem o islám a muslimské komunity v evropských zemích nebývalou měrou. Příčiny jsou zřejmé – rostoucí počet islámských obcí především v západní Evropě, bouřlivé události v islámském světě a bohužel spektakulární akce islámských radikálů, nejen v domovských muslimských zemích. Zájem o islámskou civilizaci přinesly do západního diskurzu především důsledky íránské islámské revoluce v r. 1979, což je bezesporu jeden z nejvýznačnějších milníků novodobých dějin islámské civilizace. Nicméně autor se hodlá v této skromné stati zabývat českou muslimskou obcí a jejím ústředím – ne že by další detaily o např. evropském islámu byly nezajímavé, avšak rozsah stati si žádá striktní zaměření, jakkoliv stručné, na Českou republiku. Více

Luděk Daneš: Bioterorismus, Karolinum, Praha 2003, 1. vyd., 99 str.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 02/2003, Archiv

Publikace vydaná v loňském roce nakladatelství Karolinum se zabývá fenoménem diskutovaným až neúměrně ku svému dosavadnímu rozsahu, nicméně zajímavým. Více

Pavel Sedláček: Nic Než Národ. Integrace české ultrapravice před parlamentními volbami 2002. Národní strana, Praha 2003, 1. vyd., 93. str.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2003, Archiv

V ediční řadě Národní politika, kterou založila Národní strana, vyšla na začátku roku 2003 kniha Pavla Sedláčka nesoucí název Nic Než Národ (s upřesňujícím podtitulem Integrace české ultrapravice před parlamentními volbami 2002). Více