02/2005

Threat of Islamic Terrorism in the Netherlands

Autor: Martin van Buuren » Kategorie: 02/2005, Archiv

The objective of this paper is to examine the seriousness of the present threat of Islamic terrorism to Dutch national security. In the first section, the past experiences of Dutch society with terrorism will be dealt with. In the second section, briefly, the ongoing process of radicalisation of (especially young) Muslims, and terrorist recruitment activities are discussed. Then, the third section deals with the measures taken by the Dutch government to prevent acts of terrorism in the Netherlands. The fourth part is the conclusion, in which the present threat of Islamic terrorism in the Netherlands is assessed. Více

Vazby čečenského terorismu na islámský radikalismus

Autor: Tomáš Šmíd » Kategorie: 02/2005, Archiv

Fenomén čečenského terorismu bývá analyzován vesměs v rámci širších fenoménů, jako jsou vzájemné vztahy moskevského centra a čečenských secesionistů, Kremlu a proruské čečenské administrativy, vojensko politické aspekty a tzv. islámské znovuzrození na Kavkaze.

V rámci pokusů prozkoumat fenomény čečenského terorismu a protiteroristických operací vzniká řada problémů jak vědeckého tak praktického rázu.

Čečenský terorismus je potřeba zkoumat jako osobitý politický jev, postihnout specifické problémy jeho identifikace, vymezit jeho místo v rámci dalších jiných politických praktik čečenských secesionistů, oddělit analýzu teroristických aktivit přívrženců nezávislosti od obyčejného banditismu a dalších kriminálních aktivit, prodiskutovat oprávněnost pojmu „protiteroristická operace“ pro ruskou politiku v teritoriu po roce 1999 aj.

Důležitým faktem, ze kterého budu a priori vycházet, je, že nehledě na islámskou rétoriku vykonavatelů teroristických akcí lze vysledovat, že ve skutečnosti hrál islám a jeho radikální varianty po celá 90. léta 20. století podřízenou roli vůči idey státní nezávislosti Čečenska. Více

Vůdčí osobnosti Hamásu a Palestinského islámského džihádu

Autor: Marek Čejka » Kategorie: 02/2005, Archiv

Hamás a Palestinský islámský džihád jsou dvě nejznámější radikálně islamistická hnutí, které působí od 80. let XX. století v oblasti izraelsko-palestinského konfliktu. Obě se vyznačují mnoha společnými znaky: v prvé řadě snahu o vytvoření islámského státu na území bývalého mandátu Palestina a také neochotu smířit se s existencí Státu Izrael. To je postavilo proti pragmatismu OOP a Fatahu, pro které se staly vážnou konkurencí. Více

Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2005, Archiv

V bezpečnostně-politické sféře i v části akademického prostředí (především v německém jazykovém prostoru) je používán pojem extremismus cizinců (Ausländerextremismus). Jeho konceptualizaci a přesné vymezení ovšem provázejí různé problémy, což souvisí především se značnou heterogenitou pojmů, které jsou pod něj řazeny a s jejich vývojem, který je někdy vzdaluje původnímu významu. V následujícím příspěvku bude analyzováno pojetí extremismu cizinců, včetně možnosti jeho využití v politické i vědecké oblasti v ČR. Více

Jason Burke: Al-Qaeda. The true story of radical islam. Penguin Books Ltd, London 2004, s. 384, ISBN: 0141019123

Autor: Tomáš Raděj » Kategorie: 02/2005, Archiv

Třebaže na začátku 90. let téměř neexistovala na českém trhu kvalitní nabídka knih o islámu, až na několik výjimek, situace se za posledních deset let v mnohém zlepšila. Vyšlo několik velice kvalitních monografií od českých odborníků o současném islámském světě, např. „Islámský fundamentalismus“ od Luboše Kropáčka nebo kupříkladu „Islámská výzva“ od Miloše Mendela a několik dalších. Vyšlo také nemalé množství publikací o islámu jako takovém, ať již výpravná kniha „Svět islámu“, „Malá encyklopedie islámu“ nebo například „Základy islámu“. Více

Richard A. Clark: Strategie války proti terorismu. Alfa Publishing s. r. o., Praha 2005 (z anglického originálu „Against all enemies (Inside America´s War on Terror)“, London: Simon & Schuster, 2004), s. 269, ISBN: 80-86851-14-1.

Autor: Pavel Kopecký » Kategorie: 02/2005, Archiv

Práce, kterou recenzujeme, snese bez nadsázky označení „velmi neotřelé dílo“. Text, jenž do češtiny převedla Václava Hrdličková je připsán „Těm, kteří byli zavražděni 11. září 2001, včetně těch, kteří se snažili tomu zabránit; mezi nimi Johnu O´Neillovi a mimořádně statečným cestujícím letu číslo 93, a také všem jejich pozůstalým.“ Více