02/2007

Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí

Autor: Lenka Vochocová » Kategorie: 02/2007 » PDF

„Možná že navzdory vzrůstajícímu celoevropskému zájmu o výzkum fotbalového násilí dospějí sociální vědci brzy k závěru, že v jejich zemích jsou mnohem vážnější sociální témata, na něž by měli zaměřit svou pozornost.“
Peter Marsh a kol., Football Violence in Europe, 1996 Více

Pravicový extrémizmus v Srbsku

Autor: Maroš Sovák » Kategorie: 02/2007 » PDF

Politický vývoj v Srbsku, najmä v 90. rokoch 20. storočia, je viac než v ktoromkoľvek inom štáte v postkomunistickej Európe spojený s extrémnym nacionalizmom a to v jeho najhoršom možnom vyústení. Miloševićov režim pripomenul Európe praktiky, ktoré sa od pádu nacistického Nemecka v tomto regióne nevyskytli. Více

Militantní skupina (Militante Gruppe – MG) v kontextu vývoje německé militantní levice

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2007, Archiv

Německá militantní ultralevice má tradičně velký vliv na vývoj této části politického spektra v širším evropském i světovém rámci. Od poloviny 90. let se nacházela v jistém útlumu, který byl způsoben pádem komunismu a ukončením činnosti tradičních ultralevicových teroristických skupin. V novém tisíciletí se však rozhořela na stránkách časopisů z levicově extremistické scény nová debata o militantnosti, která byla doprovázena i násilnou činností některých nových skupin. Více

Kontaktní hypotéza v odborné literatuře pojednávající o interetnických vztazích

Autor: Kateřina Dvořáková » Kategorie: 02/2007 » PDF

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s kontaktní hypotézou, neboli kontaktní teorií. Jedná se o jednu z předních teorií literatury věnované předsudkům (Jackman a Crane 1986), která od poloviny minulého století ovlivnila mnoho vědeckých výzkumů i politických opatření. Více

Serbati, A. R. (2006): Komunismus a socialismus. Esej z roku 1847 přednesená v Akademii obrozenců v Osimu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN 80-7195-045-9, 118 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2007 » PDF

Knihu Antonia R. Serbatiho (1797 – 1855) vydalo Karmelitánské nakladatelství v minulém roce, aby tak seznámilo české čtenáře s italským teologem, filozofem a myslitelem, který se ve svém eseji vyrovnává s nastupujícím utopistickým socialismem z pohledu křesťanského liberalismu. Celá kniha je složena ze Serbatiho eseje z roku 1847 předneseného v Akademii obrozenců v Osimu a představení osobnosti Antonia Rosmiho od Ctirada Václava Pospíšila. Více

Šlachta, M. a kol. (2007): Ohniska napětí ve světě. Praha: Kartografie, ISBN 978-80-86034-926-6, 192 s.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 02/2007 » PDF

Před nedávnem vyšla díky nakladatelství České kartografické společnosti kniha tématem a koncepcí velmi žádoucí, Ohniska napětí ve světě od M. Šlachty a kolektivu. Jak by se dalo předpokládat z názvu a profilu nakladatelství, jedná se o publikaci charakteru atlasu, rozsahem spíše subtilní brožované publikace, která nabízí stručný přehled krizových oblastí současného světa. Více