02/2010

Antifašistická akce: od subverze k vigilantismu?

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 02/2010 » PDF

Termín antifašismus neoznačuje žádnou konkrétní politickou doktrínu. Jde o politický program, který může být (logicky až na výjimky, které tvoří fašistické doktríny) realizován ve spojení s jakoukoliv politickou ideologií. Termín se objevil v Itálii ve 20. letech minulého století jako označení sil odporujících nástupu italského fašismu a postupně se rozšířil, přičemž výraznější dopad získal v oblastech s historickou zkušeností s fašismem. Přestože relativně častěji je antifašismus spojován s politickou levicí, jde z velké části o historickou koincidenci. Neexistují žádné významnější překážky bránící tomu, aby se jako antifašisté definovali i příznivci politické pravice. Jako typový příklad lze uvést řadu liberálů, kteří operují antifašistickým programem bez ohledu na konkrétní doktrínu.
Více

Dělnická strana: profil české pravicově extremistické strany

Autor: Miroslav Mareš, Petra Vejvodová » Kategorie: 02/2010 » PDF

Více

Ústup krajní pravice na Slovensku – postupná marginalizace SNS?

Autor: Michal Pink, Jaromír Vojtaj » Kategorie: 02/2010 » PDF

Více

Ulsterští loajalisté – přechod od terorismu k organizovanému zločinu

Autor: Jan Hort » Kategorie: 02/2010 » PDF

Konflikt v Severním Irsku představuje dodnes ne zcela vyřešený problém. V souvislosti s tímto konfliktem se v mediální, politické a veřejné sféře nejčastěji setkáváme s pojmy jako náboženský konflikt, sektářské násilí a terorismus, případně gangsterismus a mafie. Tato označení jsou často užívána bez znalosti širších souvislostí a velmi často s pejorativním nádechem vůči dané protistraně. Pro správné řešení je však nutné identifikovat skutečnou podstatu problémů. V posledních letech se v Severním Irsku teroristické násilí postupně vytrácí, v poměrně vysoké míře se ale začíná prosazovat problém, který byl v době trvajících teroristických kampaní zastíněn – organizovaný zločin.
Více

Kubát, Michal (2009): Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky). Praha: Dokořán. 199s. ISBN: 978-80-7363-285-4.

Autor: Vlastimil Havlík » Kategorie: 02/2010 » PDF

Nová publikace Michala Kubáta, docenta politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se soustředí na téma českou politologickou obcí poněkud opomíjené. V zahraniční literatuře je sice politické opozici věnováno poměrně dostatek prostoru, nicméně ani řada studií nemusí nutně znamenat – a v sociálněvědním výzkumu zvláště, že je dané téma zpracováno komplexně a uspokojivě. Více

SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 281 s. ISBN 9788024729077.

Autor: Kateřina Lojdová » Kategorie: 02/2010 » PDF

Autorem publikace Subkultury mládeže: uvedení do problematiky je Josef Smolík, který působí na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dlouhodobě se věnuje problematice fotbalového chuligánství, pravicového extremismu a právě tématu subkultur.
Více