02/2011

Islamofóbny populizmus v straníckej politike

Autor: Radoslav Štefančík » Kategorie: 02/2011 » PDF

Více

Politická teorie a geopolitika A. G. Dugina

Autor: Petr Kalinič – Vladimír Naxera » Kategorie: 02/2011 » PDF

Více

Patrol 36: Výzva pre militantnú demokraciu v Izraeli

Autor: Ján Kapusňak » Kategorie: 02/2011 » PDF

Více

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voličské základny krajní pravice v současném Švédsku

Autor: Pavel Maškarinec » Kategorie: 02/2011 » PDF

Více

Goodrick-Clarke, Nicholas (2011): Hitlerova kněžka. Praha: Grada Publishing, 288 s., ISBN 978-80-247-3561-0.

Autor: Petra Balážová » Kategorie: 02/2011 » PDF

V první polovině roku 2011 vyšel zajímavý titul Nicholase Goodricka Clarkeho nazvaný Hitlerova kněžka. Kniha vypráví o životě Maximianni Portasové, která se svou mystickou filosofií a bojem pro nacismus stala významnou osobností pro neonacistická hnutí 20. století. Autor poskytuje podrobný přehled událostí, osobností a vnitřních rozhodnutí, které značně ovlivnily další myšlení a působení Portasové na náboženské a politické scéně. Postupně se dostává od náboženského vnímání světa této ženy k jejímu politickému přesvědčení a současně umožňuje nahlédnout do životopisu některých pronacistických osobností. Jsou zde popsány jednotlivé okamžiky, které měly na Portasovou vliv při psaní pronacistických textů, politické organizace, v nichž působila, ale také podrobná filosofická vysvětlení jejího vnímání nacistického Německa, Hitlerových výroků či popírání holocaustu. Více

Simi, Pete – Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978- 1-4422-0210-5.

Autor: Petra Vejvodová » Kategorie: 02/2011 » PDF

Publikace „American Swastika“ pochází od autorské dvojice Pete Simi a Robert Futrell, kteří se dlouhodobě věnují neonacismu a hnutí White Power ve Spojených státech amerických. Pete Simi působí na univerzitě v Nebrasce a věnuje se kriminologii. Robert Futrell, z university v Nevadě, se věnuje sociologii. Více