Štítek "Czech Republic"

Romský extremismus v ČR? Analýza pojmu a možnosti jeho aplikace

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2012 » PDF

Více

Euroskepticismus a krajně pravicové strany v České republice

Autor: Vlastimil Havlík » Kategorie: 01/2007 » PDF

Výzkum postojů politických stran k evropské integraci(Evropské unii) sehrává nezanedbatelnou roli v bádání procesu evropeizace, který má v politologickém diskursu posledního desetiletí nezastupitelné místo. Jsme svědky desítky publikací, které se snaží s větším či menším úspěchem teoreticky postihnout variabilitu názorů jednotlivých stran na evropský integrační proces (příznačné jsou práce týkající se fenoménu euroskepticismu), provádějí samotnou „evropskou“ klasifikaci politických stran či zařazují problematiku vymezování stranického postoje k evropské integraci do širšího rámce evropeizace. Více

Český anarchofeminismus

Autor: Kateřina Vráblíková » Kategorie: 02/2006

Mezi hlavní témata současného genderově orientovaného výzkumu patří i zastoupení žen v politice. Většina takto zaměřených studií se věnuje genderové problematice volebních systémů, analýze modelů kvót pro zastoupení žen, reprezentaci žen na různých úrovních vlády atd. Výjimečně se hledisko genderové analýzy uplatňuje i na výzkum alternativní politické participace. Ambicí předkládaného příspěvku je přispět do této oblasti studia. Více