Štítek "extreme right"

Politológov sprievodca „terminologickým chaosom“: Terminológia, charakteristika a konceptualizácia krajnepravicovej ideologickej rodiny.

Autor: Tomáš Nociar » Kategorie: 01/2016 » PDF

Více

Dělnická strana sociální spravedlnosti: terénní výzkum krajněpravicové strany

Autor: Miloš Dlouhý, Pavla Brejchová, Antonín Háka » Kategorie: 01/2014

Více

Nové trendy české krajní pravice

Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová » Kategorie: 01/2013 » PDF

Více

Integrální katolicismus a krajní pravice

Autor: Jiří Foral » Kategorie: 01/2012 » PDF

Více

Perspektivy krajně pravicového hip-hopu v Česku

Autor: Václav Walach » Kategorie: 01/2010, Archiv » PDF

Více

Komparace krajně pravicových subjektů v Evropě – Britská národní strana a Le Penova Národní fronta

Autor: Ladislav Kudláček » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Následující text se bude věnovat především Britské národní straně (BNP) a francouzské Front National (Národní fronta, FN). Důvodem této volby je teritoriální blízkost obou zemí a dlouhá i když rozdílná demokratická tradice vládnutí v obou zemích. Obě strany mají za sebou poměrně dlouhou dobu existence, když BNP svůj vznik datuje do začátku osmdesátých let a FN na počátek sedmdesátých let. Důležitým faktorem volby bylo rovněž porovnání programů a úspěchů dvou stran v zemích, které mají za sebou dekolonizaci, úpadek velmocenského postavení a zejména pak vysokou míru imigrace a podílu cizinců na celkové populaci zejména ve městech. Tento fakt je důvodem, proč se práce zaměřuje jak na program tak i volební výsledky stran. Další důvod je mezinárodní zapojení obou stran v EURONAT. Více