Štítek "extremism"

Vztah českých pohanů k „extremismu“

Autor: Jan Merička, Josef Smolík » Kategorie: 01/2015 » PDF

Více

Analýza Dělnických listů

Autor: Ondřej Stulík » Kategorie: 01/2013 » PDF

Více

Maďarská ultrapravice po roce 1989

Autor: Alida Bélaiová » Kategorie: 01/2011 » PDF

Tématem tohoto článku je ultrapravice v Maďarsku po roce 1989. Po rozpadu Sovětského svazu (dále jen SSSR) v roce 1989 došlo v Maďarsku, stejně jako v tehdejším Československu a dalších zemích bývalého východního bloku, k významnému nárůstu počtu pravicových, nacionalistických i extrémních stran a organizací.
Více

Úvod do studia subkultur mládeže v Bělorusku – konceptuální východiska výzkumu

Autor: Petr Kupka » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

V posledních letech sledujeme ve východní Evropě (především Ruské federaci, Ukrajině, Bulharsku, Polsku apod.) silnou profilaci extrémně-pravicových hnutí. Takový proces může být v těchto zemích často důsledkem jak přechodného období mezi pádem Sovětského svazu a přechodem k plně demokratickému a tržně-hospodářskému systému, který je lemován složitými politickými, ekonomickými a sociálními reformami, jež silně dopadají na mladé dospělé, nezaměstnané či důchodce (tedy cílové skupinu extrémně pravicových stran či subkulturních hnutí) – tak i nacionalismem, jenž se formuje proti světové globalizaci, potažmo evropské integraci. Vedle klasicky organizovaných politických stran hrají významnou roli na utváření zázemí extremistických tenzí i subkultury mládeže, jež můžeme v takových případech označit jako rizikové. Více

Extremistická symbolika a její postih

Autor: Petr Černý » Kategorie: 01/2007 » PDF

Na následujících řádcích se budeme zabývat současným politicko – právním omezením užívání určitých symbolů, které jsou nebo byly charakteristické pro tzv. extremistické organizace. Předmětem našeho zkoumání nebude výklad trestněprávních předpisů a nuancí jejich výkladu, ale spíše obecný český přístup k právní úpravě v jejím evropském kontextu. Více