Štítek "extremismus"

Gabaľová, D. (ed., 2008): Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Praha: Varianty, Člověk v tísni o. p. s., ISBN 978-86961-54-5, 152 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Příručka s názvem Dovedu to pochopit? (s podtitulem Hrozby neonacismu) byla vydána v roce 2008 obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Text (a přiložený CD-ROM) je určen především jako pomůcka učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, jenž se tématu již věnují, či plánují problematiku do svých hodin zařadit. Příručka je jednou ze součástí širšího projektu, který se věnuje pedagogické osvětě týkající se neonacismu (například se jedná o kampaň Neonácek: chcete ho?, přednášky pro studentky a studenty pedagogických fakult vysokých škol atp.). Více

Militantní skupina (Militante Gruppe – MG) v kontextu vývoje německé militantní levice

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2007, Archiv

Německá militantní ultralevice má tradičně velký vliv na vývoj této části politického spektra v širším evropském i světovém rámci. Od poloviny 90. let se nacházela v jistém útlumu, který byl způsoben pádem komunismu a ukončením činnosti tradičních ultralevicových teroristických skupin. V novém tisíciletí se však rozhořela na stránkách časopisů z levicově extremistické scény nová debata o militantnosti, která byla doprovázena i násilnou činností některých nových skupin. Více

Evropská národní fronta

Autor: Jiří Zondlak » Kategorie: 01/2006

Předkládaná práce si klade za cíl představit Evropskou národní frontu1 jako současnou dynamickou integrační snahu ultrapravicových politických organizací z celé Evropy. Transnacionální spolupráce na poli ultrapravice se obecně může jevit jako poměrně problematická. Jistě, mnohé ultrapravicové ideové koncepty širší mezinárodní spolupráci vylučují. Na druhou stranu od počátku evropské integrace existuje v rámci evropské ultrapravice nové jednotící téma. Odmítavý postoj k současnému integračnímu kursu vedl k přijetí celoevropské nacionalistické koncepce. Evropa je v ní viděna jako prostor rovnocenných a spolupracujících národních států, sjednocený na kulturní a civilizační příbuznosti. Více

Extremismus subkultur mládeže?

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2006

Subkultury mládeže jsou mnohdy popisovány jako určité zázemí a pole působnosti jednotlivých extremistických ideologií, které ohrožují vnitřní bezpečnost, přestože na druhé straně na bázi subkultur mládeže často vznikají jednotlivé neziskové organizace, diskusní skupiny, zájmové organizace, případně i politické strany. Více

Černý, Petr (2005): Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., ISBN 80-86861-84-4, 207 s.

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2006

Na českém knižním trhu se objevila zajímavá publikace, která se zabývá vztahem práva a politického extremismu. Jejím autorem je doktorand Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistent Ústavního soudu ČR Petr Černý. Jeho kniha přináší řadu nových poznatků a podnětů v oblasti, která vzbuzuje značnou pozornost nejen v právní sféře, ale i v politické, mediální i celospolečenské oblasti. Více

Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2005, Archiv

V bezpečnostně-politické sféře i v části akademického prostředí (především v německém jazykovém prostoru) je používán pojem extremismus cizinců (Ausländerextremismus). Jeho konceptualizaci a přesné vymezení ovšem provázejí různé problémy, což souvisí především se značnou heterogenitou pojmů, které jsou pod něj řazeny a s jejich vývojem, který je někdy vzdaluje původnímu významu. V následujícím příspěvku bude analyzováno pojetí extremismu cizinců, včetně možnosti jeho využití v politické i vědecké oblasti v ČR. Více