Štítek "hooligans"

Kolektivní násilí na fotbalovém stadionu v Port Saídu, Egypt. Kořeny a politické souvislosti.

Autor: Tomáš Maceček, Adam Veselý » Kategorie: 02/2016 » PDF

Více

On Serbian Hooligans, or How and Why Thugs Are Getting It Their Way

Autor: Vladimir Đorđević » Kategorie: 02/2013 » PDF

Více

Ukrajinský pravicový extremismus

Autor: Martin Laryš » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Tento příspěvek usiluje o zmapování ukrajinského pravicového extremismu a jeho vývoje od získání ukrajinské nezávislosti v srpnu 1991 s přihlédnutím k jeho historickým kořenům Více

Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí

Autor: Lenka Vochocová » Kategorie: 02/2007 » PDF

„Možná že navzdory vzrůstajícímu celoevropskému zájmu o výzkum fotbalového násilí dospějí sociální vědci brzy k závěru, že v jejich zemích jsou mnohem vážnější sociální témata, na něž by měli zaměřit svou pozornost.“
Peter Marsh a kol., Football Violence in Europe, 1996 Více