Štítek "Mareš"

Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2004

Po roce 1989 se v České republice v rámci krajní levice etabloval anarchistický proud, ve kterém se projevily i násilné tendence a některé jeho aktivity spadají do oblasti terorismu1. Nelze ovšem klást rovnítko mezi anarchismu a terorismus, protože sympatie k teroristickým metodám vyjádřila pouze malá část českého polistopadového anarchistického hnutí a ještě menší část je byla schopna realizovat. Vztahu českého anarchismu k terorismu po roce 1989, včetně analýzy některých specifických forem násilí (antifašistického, antiglobalizačního) se věnuje i tento příspěvek.

Více

Ekoterorismus v České republice

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2004

V rámci výzkumu terorismu začala být v posledních letech věnována poměrně značná pozornost fenoménu násilného prosazování zájmů v rámci (subjektivně pojaté) ochrany přírody a životního prostředí. Pro označení tohoto jevu začal být zřejmě nejčastěji užíván pojem ekoterorismus. Jeho vymezení a zařazení do typologie terorismu však přináší celou řadu obtíží, což je způsobeno jak značnou heterogenitou akcí, činností a organizací, které jsou pod zmíněný pojem různými autory podřazovány, tak i častým ideologickým podbarvením celé akademické i celospolečenské debaty o tomto problému. Více

M. Mareš, J. Smolík, M. Suchánek: Fotbaloví chuligáni. Centrum strategických studií ve spolupráci s Barrister & Principal, Brno 2004, 1. vyd., 184 str.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 01/2004

Kniha Fotbalové chuligánství od autorů Mareše, Smolíka a Suchánka patří mezi knihy, které u nás dosud citelně chyběly. Nejen proto, že se na odborné úrovni zabývá fenoménem diváckého násilí, ale také proto, že zachycuje vývoj chuligánství v průběhu 90. let minulého století, což je období, které u nás dosud bylo pokrýváno převážně žurnalisticky. Autoři knihu rozčlenili do sedmi kapitol plus přílohy. Více