Štítek "nationalism"

Akce D.O.S.T.: příklad radikálního konzervatismu

Autor: Jan Hanzelka, Josef Smolík » Kategorie: 01/2014

Více

Nové trendy české krajní pravice

Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová » Kategorie: 01/2013 » PDF

Více

Národní garda: krátký příběh

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2011 » PDF

Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický1 projekt, který měl sjednat pořádek a bezpečí především v sociálně vyloučených lokalitách (srov. Mareš 2010, Kučera 2010a). Nevládní organizace považovaly NG za ozbrojenou složku politické strany a požadovaly rázný zásah ze strany státních orgánů (k zákazu politické strany srov. Černý 2008: 74-103, Smolík 2008: 28-29). Předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny František Bublan (ČSSD) dokonce přirovnal Národní gardu k oddílům NSDAP, přestože NS jasně deklarovala, že NG bude neozbrojenou aktivitou (srov. Smolík, Vejvodová 2010). Tento text se s časovým odstupem pokusí shrnout projekt NG a popsat stručně krátkou historii, aktivity a akce této organizace.
Více

Komparace krajně pravicových subjektů v Evropě – Britská národní strana a Le Penova Národní fronta

Autor: Ladislav Kudláček » Kategorie: 02/2008, Archiv » PDF

Následující text se bude věnovat především Britské národní straně (BNP) a francouzské Front National (Národní fronta, FN). Důvodem této volby je teritoriální blízkost obou zemí a dlouhá i když rozdílná demokratická tradice vládnutí v obou zemích. Obě strany mají za sebou poměrně dlouhou dobu existence, když BNP svůj vznik datuje do začátku osmdesátých let a FN na počátek sedmdesátých let. Důležitým faktorem volby bylo rovněž porovnání programů a úspěchů dvou stran v zemích, které mají za sebou dekolonizaci, úpadek velmocenského postavení a zejména pak vysokou míru imigrace a podílu cizinců na celkové populaci zejména ve městech. Tento fakt je důvodem, proč se práce zaměřuje jak na program tak i volební výsledky stran. Další důvod je mezinárodní zapojení obou stran v EURONAT. Více

Pravicový extrémizmus v Srbsku

Autor: Maroš Sovák » Kategorie: 02/2007 » PDF

Politický vývoj v Srbsku, najmä v 90. rokoch 20. storočia, je viac než v ktoromkoľvek inom štáte v postkomunistickej Európe spojený s extrémnym nacionalizmom a to v jeho najhoršom možnom vyústení. Miloševićov režim pripomenul Európe praktiky, ktoré sa od pádu nacistického Nemecka v tomto regióne nevyskytli. Více

Slovenská pospolitosť včera a dnes

Autor: Dušan Mikušovič » Kategorie: 01/2007 » PDF

Slovenská krajne pravicová scéna pripomína od vzniku samostatnej republiky v roku 1993 skôr ako jeden ako-tak homogénny celok, priestor pre existenciu rôznych krídiel a prúdov, ktoré vzájomne rozdeľuje nielen inštitucionálny základ a vlastná organizácia, ale i základné programové otázky a ideologická výbava. Na pravej hranici ústavnej konformity (a za ňou) pôsobí celý rad skupín, od pobočiek transnacionálnych neonacistických sietí typu Blood and Honour, umiernených i otvorene extrémistických politických strán, až po sled nacionalistických občianskych združení a neregistrovaných formácií, ktoré vznikli z iniciatívy domácich aktérov. Už od samého začiatku deväťdesiatych rokov sa pritom v prostredí subkultúry Skinheads a neorganizovaných skupiniek radikálnych nacionalistov začalo formovať krídlo, ktoré sa v nasledujúcom období pokúsi na seba strhnúť úlohu lídra na slovenskej krajnej pravici – a aspoň na istý čas sa mu to i skutočne podarí. Více