Štítek "radikalismus"

Gabaľová, D. (ed., 2008): Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu. Praha: Varianty, Člověk v tísni o. p. s., ISBN 978-86961-54-5, 152 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Příručka s názvem Dovedu to pochopit? (s podtitulem Hrozby neonacismu) byla vydána v roce 2008 obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. Text (a přiložený CD-ROM) je určen především jako pomůcka učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, jenž se tématu již věnují, či plánují problematiku do svých hodin zařadit. Příručka je jednou ze součástí širšího projektu, který se věnuje pedagogické osvětě týkající se neonacismu (například se jedná o kampaň Neonácek: chcete ho?, přednášky pro studentky a studenty pedagogických fakult vysokých škol atp.). Více

Werwolf: Analýza z hlediska typologie politického násilí

Autor: Martin Pešl » Kategorie: 01/2005, Archiv

Článek se bude věnovat fenoménu Werwolfu, který vznikl v posledních měsících zatím největšího světového válečného konfliktu a zanechávajícího svou stopu v odkazech a různě modifikovaných přístupech k němu do dnešních dnů. Jeho cílem je analýza válečné organizace Werwolf a její následné posouzení z hlediska typologie politického násilí, jež má dospět k odpovědi na otázku, o jaký typ organizace se jednalo: zda se v případě druhoválečného Werwolfu jednalo o teroristickou organizaci (přičemž s tímto tvrzením se můžeme setkat poměrně často), nebo zda naopak vykazoval znaky organizace guerillové. Více

McGowan, L.: Radikální pravice v Německu. Od roku 1870 po současnost. Prostor, Praha 2004, 287 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2004

Nakladatelství Prostor vydalo knihu s poutavým názvem – i obsahem – Radikální pravice v Německu (s podtitulem Od roku 1870 po současnost) od Lee McGowana (roč. 1964). Více