Štítek "Receze"

Kupka, P., Laryš, M., Smolík, J. (2009): Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-4845-4, s. 268.

Autor: Petra Vejvodová » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Předkládaná publikace je dílem autorů z katedry politologie brněnské Masarykovy univerzity a jedná se o další příspěvek týkající se krajní pravice na evropském kontinentě. Publikace má ambici zaplnit „bílé místo“ v českém politologickém zkoumání tohoto fenoménu v areálu střední a východní Evropy. S ohledem na do nynějška publikované práce věnující se krajní pravici, lze tento příspěvek jen uvítat, jelikož doposud nebyla publikována (v českém jazyce) práce přinášející podrobné a souhrnné informace o krajní pravici v uvedených zemích. Více

Daňková, Š. (2006): RAF – Frakce Rudé armády. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 978-80-7106-0017, 199 s.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Na podzim roku 2007 (26. října) v Lidových novinách vyšel článek od Š. Daňkové o odhalení pachatelů útoku na budovu věznice ve Weiterstadtu z roku 1993, kterými byli patrně tři členové třetí generace německé teroristické skupiny Rote Armee Fraktion – Frakce Rudé armády. Téma RAF je svým způsobem stále aktuální a Šárka Daňková je autorkou nejobsáhlejší české monografie o této skupině. Více

Philippe Braud (2004): Violences politiques. Paris: Ed. du Seuil, ISBN 2-02-61168-6, 281 s.

Autor: Jiří Baroš » Kategorie: 02/2006

Kniha o politickém násilí francouzského politologa Philippa Brauda, profesora na prestižním Institutu politických věd v Paříži, má ambici být syntézou klasických i současných prací na toto nanejvýš zajímavé téma. Přesto v knize najdeme i originální pasáže, a to zvláště tehdy, když se Braud snaží redefinovat jeden ze základních pojmů sociologie Pierra Bourdieu (symbolické násilí). Čtvrtá kapitola knihy o symbolické dimenzi politického násilí tak představuje asi největší autorův přínos politické vědě Více