Štítek "terorismus"

Přístup OSN k hrozbě globálního terorismu: případové studie Al-Kájdy a Islámského státu

Autor: Martina Karkulíková, Eva Taterová » Kategorie: 02/2016 » PDF

Více

Role Venezuely v řešení kolumbijského konfliktu

Autor: Michaela Kudynová » Kategorie: 01/2016 » PDF

Více

Sosnin, V. A. (2009): Psychologie současného terorismu: studijní materiál. Moskva: Forum, ISBN 978-5-91134-383-5, 160 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Kniha Vjačeslava Alexandroviče Sosnina se věnuje otázkám a problémům psychologie současného terorismu. Téma je převážně zpracováno z hlediska sociokulturní a sociálně psychologické perspektivy, přičemž neméně významným se jeví i představení diskuse ohledně terorismu jak v Ruské federaci, ale i na globální úrovni. Více

Vazby čečenského terorismu na islámský radikalismus

Autor: Tomáš Šmíd » Kategorie: 02/2005, Archiv

Fenomén čečenského terorismu bývá analyzován vesměs v rámci širších fenoménů, jako jsou vzájemné vztahy moskevského centra a čečenských secesionistů, Kremlu a proruské čečenské administrativy, vojensko politické aspekty a tzv. islámské znovuzrození na Kavkaze.

V rámci pokusů prozkoumat fenomény čečenského terorismu a protiteroristických operací vzniká řada problémů jak vědeckého tak praktického rázu.

Čečenský terorismus je potřeba zkoumat jako osobitý politický jev, postihnout specifické problémy jeho identifikace, vymezit jeho místo v rámci dalších jiných politických praktik čečenských secesionistů, oddělit analýzu teroristických aktivit přívrženců nezávislosti od obyčejného banditismu a dalších kriminálních aktivit, prodiskutovat oprávněnost pojmu „protiteroristická operace“ pro ruskou politiku v teritoriu po roce 1999 aj.

Důležitým faktem, ze kterého budu a priori vycházet, je, že nehledě na islámskou rétoriku vykonavatelů teroristických akcí lze vysledovat, že ve skutečnosti hrál islám a jeho radikální varianty po celá 90. léta 20. století podřízenou roli vůči idey státní nezávislosti Čečenska. Více

Vůdčí osobnosti Hamásu a Palestinského islámského džihádu

Autor: Marek Čejka » Kategorie: 02/2005, Archiv

Hamás a Palestinský islámský džihád jsou dvě nejznámější radikálně islamistická hnutí, které působí od 80. let XX. století v oblasti izraelsko-palestinského konfliktu. Obě se vyznačují mnoha společnými znaky: v prvé řadě snahu o vytvoření islámského státu na území bývalého mandátu Palestina a také neochotu smířit se s existencí Státu Izrael. To je postavilo proti pragmatismu OOP a Fatahu, pro které se staly vážnou konkurencí. Více

Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2005, Archiv

V bezpečnostně-politické sféře i v části akademického prostředí (především v německém jazykovém prostoru) je používán pojem extremismus cizinců (Ausländerextremismus). Jeho konceptualizaci a přesné vymezení ovšem provázejí různé problémy, což souvisí především se značnou heterogenitou pojmů, které jsou pod něj řazeny a s jejich vývojem, který je někdy vzdaluje původnímu významu. V následujícím příspěvku bude analyzováno pojetí extremismu cizinců, včetně možnosti jeho využití v politické i vědecké oblasti v ČR. Více