Štítek "violence"

Emoce, fanatismus, násilí: postoje občanů k problematice českých fotbalových fanoušků

Autor: Josef Kasal, Josef Smolík » Kategorie: 02/2016 » PDF

Více

Násilí jako strategie zájmových skupin

Autor: Aneta Valterová » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Násilí je po století využíváno jako nástroj pro dosažení (nejen) politické moci a v mnoha kulturách, či celých civilizacích představovalo dokonce nástroj hlavní. Jako takové je násilí předmětem množství vědeckých studií snad všech sociálně vědních oborů. I tento článek se bude zabývat násilím, a to konkrétně násilím jako jednou ze strategií, které zájmové skupiny využívají k dosažení svých cílů. Oproti textům, které se soustředí na strategie zájmových skupin obecně, či na „nenásilné“ strategie jako lobování či mobilizace členské základy, se tedy budeme soustředit pouze na násilí jako specifickou formu prosazování zájmu. Naopak oproti textům věnovaným obecně kolektivnímu násilí se zaměříme pouze na specifický typ nositele tohoto násilí, zájmovou skupinu. Více

Mass Murders at School Institutions: Children and Parents as Easy Targets

Autor: Josef Smolík, Vladimír Vaďura » Kategorie: 01/2009, Archiv » PDF

Mass murders at school institutions usually unsettle politicians, teachers, parents as well as general public. People are even more shocked and upset if a „mad shooter“ chooses school environment as a place for shooting (or other violent attack) or attacks pupils, students or school employees. Even more scaring situation emerges if the murderer is former pupil, student or employee of the school he chooses for his attack. Více

Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí

Autor: Lenka Vochocová » Kategorie: 02/2007 » PDF

„Možná že navzdory vzrůstajícímu celoevropskému zájmu o výzkum fotbalového násilí dospějí sociální vědci brzy k závěru, že v jejich zemích jsou mnohem vážnější sociální témata, na něž by měli zaměřit svou pozornost.“
Peter Marsh a kol., Football Violence in Europe, 1996 Více